Başkent Doğalgaz İhalesi İptal Edildi

10 Mayıs 2011 Salı  13:12

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan yazılı açıklamada, İhale Şartnamesi uyarınca Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş ile ÖİB arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin, ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamadığı kaydedildi. 
Açıklamada, söz konusu şirketin ÖİB'ye verdiği ve özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak kayda geçen 92 milyon 600 bin dolar geçici ve ek geçici teminatları irat kaydedilerek, ihalenin iptal edildiği bildirildi.

ÖİB: EN KISA SÜREDE YENİDEN İHALEYE ÇIKILMASI HEDEFLENİYOR
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin olarak, en kısa sürede yeniden ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. 
ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirme işlemlerinin 5669 sayılı kanun gereği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yürütüldüğü hatırlatıldı. 
Açıklamada, kanun uyarınca, Başkent Doğalgaz Dağıtımın özelleştirilmesine ilişkin masraflar düşüldükten sonra yaklaşık olarak 532 milyon TL'nin Hazine'ye, 677 milyon TL'nin BOTAŞ'a ve kalan tutarın da Ankara Büyükşehir Belediyesine transfer edilmesi gerektiği kaydedildi. 
Bu çerçevede, 13 Mayıs 2010 tarihinde ihale süreci başlatılarak 16 Ağustos 2010'da tekliflerin alındığı ve ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 211 milyon dolar ile MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin verdiği hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:
''İhale sonuçları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) sunulmuş ve anılan karara göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin yüzde 80 oranındaki hissesinin 1 milyar 211 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin, satış bedelini yatırmaması veya hisse satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya anonim şirket kurmaması veya, ihale şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici ve varsa ek geçici teminatlarının idare lehine irat edilerek ihalenin iptal edilmesine, hisse satış sözleşmesi imzalanması, satış ve devirle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında idarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'den, ihale şartnamesi gereği öncelikle 20 milyon dolar tutarında geçici teminat, ardından 29 Aralık 2010 tarihinde ihale komisyonu tarafından ÖYK’ya sunulmasına karar verilen tek teklif sahibi olarak ÖYK'ya sunulmadan önce de, verilen teklifin yüzde 3’ü oranında (36.330.000 ABD Doları tutarında) ek geçici teminat alınmıştır.''
Açıklamada, ihale şartnamesinin, hisse satış sözleşmesinin imzalanması için teklif sahibinin en az yüzde 51’ini oluşturacağı bir anonim şirket kurması şartı çerçevesinde, teklif sahibi olan MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yüzde 99,9 oranındaki hissesi kendisine ait Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin kurulduğu ve anılan şirket için hisse satış sözleşmesinin imzalanması öncesinde ÖİB'den, Rekabet Kurumu Başkanlığı'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve onayların tesis edildiği kaydedildi. 
ÖİB açıklamasında, ÖYK'nın 30 Aralık 2010 tarih ve 2010/110 sayılı kararı çerçevesinde, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye, hisse satış sözleşmesini imzalamak için 5 Mart 2011 tarihine kadar verilen sürenin, söz konusu şirketin talebi üzerine ihale şartnamesi çerçevesinde, verilen teklifin yüzde 3’ü oranında (36.330.000 ABD Doları tutarında) ek geçici teminat alınmak suretiyle 4 Mayıs 2011 tarihine kadar 60 gün uzatıldığı da belirtildi. 
Ardından, hisse satış sözleşmesinin imzalanması için son tarihin ÖİB tarafından Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde, 9 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimi olarak yeniden belirlendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
''Ancak, ihale şartnamesi uyarınca Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile idaremiz arasında imzalanması gereken hisse satış sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin, ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamamış olup, anılan şirketin idaremize vermiş olduğu ve özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak kayda geçen 92.660.000 ABD Doları Geçici ve Ek Geçici Teminatları irat kaydedilerek, ihale iptal edilmiştir.
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin olarak en kısa sürede yeniden ihaleye çıkılması hedeflenmektedir.''Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Baskent-Dogalgaz-Ihalesi-Iptal-Edildi/356433