Eş Durumundan Tayine Düzenleme

25 Ağustos 2015 Salı  13:55

Bakanlar Kurulu tarafından alınan devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikteki değişiklik kararı, resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin, 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan "kesintisiz son üç yıl" ifadesi "başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün" şeklinde değiştirildi.

Söz konusu, "Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere," şeklindeki yönetmelikteki "kesintisiz son üç yıl" ibaresi, "başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün" şeklinde değiştirildi.

Değişiklikle, eşi özel sektörde çalışan devlet memurları için belirlenen "kesintisiz son 3 yıl" çalışmış olma şartı kaldırılarak, iki yıl içinde 360 gün sigortalı olma şartı getirildi.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 11 Ağustos'ta alındı.Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Es-Durumundan-Tayine-Duzenleme/397196