AŞI YAPTIRMAYAN KİŞİLER, TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

28 Mayıs 2018 Pazartesi  20:42

AŞI YAPTIRMAYAN KİŞİLER, TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Aşı ile korunulabilen hastalıklardan çocuklarımızı ve kendimizi korumamız gerektiğine vurguyapan Dr. Güllüelli, aşıların etkileri ve bugüne kadar sağlamış olduğu toplumsal yararlarhakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli yaptığı açıklamada,
aşıların, hastalıklara karşı bağışıklama (korunma) sağlamak amacıyla insanlara ya da
hayvanlara da uygulanan, içerisinde zayıflatılmış mikropları ya da bu mikropların değişik
ürünlerini içeren tıbbi ürünler olduğunu söyleyerek, aşılar hakkında şu açıklamalarda
bulundu;
“Aşılar, vücuda verildiklerinde hastalık oluşturmaksızın bağışıklık sistemini uyararak, vücutta
o mikroba karşı özel savunma maddelerinin (antikorlar) üretilmesini sağlarlar. Böylelikle, o
mikroorganizma ile karşılaşıldığında bu antikorlar mikropları yok ederek hastalığı önlemiş
olurlar.”
Güllüelli: “ Aşıların amacı, hastalıkların yeryüzünden tamamen silinmesidir”
“Aşılamanın üç amacının olduğu söylenebilir. Her şeyden önce; çocukların hastalıklardan, bu
hastalıkların neden olabileceği komplikasyonlardan ve sakatlıklardan; hatta ölümden
korunması öncelikli amaçtır. 2. amaç ise, kitlesel uygulamalarla toplum sağlığının korunması,
iş ve okul günü kaybının önlenmesi, hastalıkların ülkeye getirdiği tedavi ile ilgili doğrudan, ya
da indirekt harcamaların azaltılmasıdır. 3.’sü ise tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi, insanlara
yüzyıllardır büyük acılar çektirmiş olan bulaşıcı hastalıkların yeryüzünden tamamen
silinmesidir. Bilindiği üzere çocukluk dönemi aşıları yenidoğan döneminden itibaren; Hepatit
B, Difteri-Tetanos_Boğmaca, Çocuk felci, Hemophilus influenzae tip B (Halk arasında
menenjit aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, Hepatit A, Suçiçeği, Pnömokok (halk
arasında zatürre aşısı) aşılarıdır. Ayrıca henüz rutin aşı takvimine girmeyen Rotavirüs,
Meningokok ve HPV (Rahim ağzı kanseri) aşıları da vardır.”
Aşı uygulamalarından sonra toplum sağlığında olumlu değişiklikler olmuştur
“Veba, çiçek, sıtma gibi hastalıklar, orta çağdan itibaren geniş kitlesel ölümlere, savaşların
kaybedilmesine, toplumsal alışkanlıkların değişmesine ve ülkelerin nüfus yapılarının
değişmesine yol açmışlardır. Aşı sayesinde Çiçek hastalığı 1977 yılında dünya yüzünden
silinmiştir ve 1980’lerden itibaren aşısı yapılmamaktadır. Bu çok büyük bir başarıdır.
Günümüzden örnek vermek gerekirse,. Çocuk felci ciddi sakatlıklara yol açan çok trajik bir
hastalık iken, artık ülkemizde görülmemektedir. Keza difteri ve tetanos ölümlere yol açan çok
önemli bulaşıcı hastalıklar olmasına karşın, bugün artık bu hastalıkları neredeyse hiç
görmüyoruz. Yakın bir geçmişte kızamık nedeniyle çocuklar ölürken, uygulanan aşılar
sayesinde kızamık ülkemizde silinme noktasına gelmiştir. Hepatit B’ye bağlı olarak

çocuklarda siroz ve karaciğer kanseri olgularına da artık rastlamıyoruz. Hemofiluz İnfluenza
B Aşısınınnın ülkemizde yapılmaya başlamasından sonra ise,menenjit olgularında da ciddi
bir azalma olmuştur.”

Aşı yaptırmalı mı? Aşının faydaları nelerdir ? zararları varmıdır?
“Günümüzde Aşı yaptırma veya yaptırmama konusu sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık 230
yıldır uygulanan aşılar hakkında sanki yeni bir yöntemmiş gibi spekülatif konuşmalar,
haberler yapılabilmekte ve aşı reddine varan davranışlar görülebilmektedir.”
Aşı yaptırmayan kişiler çevredeki diğer insanları ve toplum sağlığını da riske atmış
oluyorlar
“Aşılamaların temel amaçlarından birisi de sadece kişisel bir korunma değil, aynı zamanda
toplumsal bir bağışıklama sağlanması ve sonunda o hastalığın eradike edilmesi. Yani
yeryüzünden silinmesidir. Bunun için de toplumun büyük kesiminin, mümkünse tüm
çocukların aşılanması şarttır.”
Günümüzde savaşlar nedeniyle bazı ülkelerde sağlık politikaları da iflas etmiş ve
çocukları aşılanmamıştır
“Günümüzde savaşlar nedeniyle bazı ülkelerde sağlık politikaları da iflas etmiş ve çocukları
aşılanmamıştır. Bu ülkelerden çocuk felci, kızamık gibi hastalıkları taşıyan milyonlarca insan
göç etmekte ve göç ettikleri toplumu risk altına sokmaktadır. Ayrıca, aşılanmamış kişiler,
toplum içerisindeki bağışıklığı zayıf, kanser hastası, yenidoğan, organ nakli yapılmış
milyonlarca riskli kişinin sağlığını da tehlikeye sokmaktadırlar.”
Kitlesel ölümlere ve körlüğe neden olan çiçek hastalığı, uygulanan aşı sayesinde 1977
yılında dünya yüzünden silinmiştir

“Kitlesel ölümlere ve körlüğe neden olan çiçek hastalığı, uygulanan aşı sayesinde 1977
yılında dünya yüzünden silinmiştir ve 1980’ lerden itibaren aşısı yapılmamaktadır. Dünya
sağlık örgütünün önerileri ve ülkelerin de üzerinde durduğu aşı ile korunulabilen
hastalıklardan korunmak ve bu hastalıkları önce ülkeler özelinde, sonra da dünyadan erradike
etmektir.”
“Bazı kişiler; dinsel gerekçelerle, bir kısmı aşıların olası yan etkilerini abartarak, bazıları ise
aşıların içerisindeki koruyucu maddelerin zarar verdiğini iddia ederek aşılara karşı
çıkmaktadırlar. Ancak bu iddiaların sözde değil, kanıta dayalı olması ve bilimsel olması
gerekmektedir. Bu kişiler aşının içinde thiomersal, civa, alüminyum olduğunu ve bunların
zararlı olduğunu iddia ediyor. Bunlar aşıların bozulmadan saklanabilmesi, ya da etkinliğinininSayfa Adresi: http://byturco.com/haber/ASI-YAPTIRMAYAN-KISILER-TOPLUM-SAGLIGINI-RISKE-ATIYOR/411602