Türel ve Uysal : Kırcamisi Planı İptaline Karşı İtiraz Çalımalarımız Sürüyor

2 Kasım 2018 Cuma  12:09

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin 30 yılı aşkındır devam eden Kırcami planlarına yönelik sona getirdiği planlama çalışmalarını, mahkemece iptal etmesi sonrası Antalta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal Hukuk Süreci tükenmediğini gerekli ititaz çalışmalarının yapılacağını açıkladıar.
 Antalya Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin ve 5 binlik planlarını, Muratpaşa Belediyesi'nin ise binlik planını Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir'e Muratpaşa sınırlarında kalan Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin; plan kararlarının kent bütünü verileri ile plan revizyonu gerekçelerinin tutarsız olduğu, planlama alanının nüfus projeksiyon hesabının ilçeler bazında hesaplanamayacağı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle planların iptal edilmesini istemişti.
Antalya Bölge İdare Mahkemesi bu itiraz üzerine planı iptal etti.
30 Yılı Aşkındır içerisinde Hazine, Orman ,Vakıf arazisi olmayan Kırcamisi Halkının Tapulu kendi malı olan Arazilerin Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerince yapılan  imar çalışması sonucu Bölge halkının mağduriyeti ortadan kaldırılmıştı.
Konuyla ilgii sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Büyükşehir beediye başkanı Menderes Türel Yaptığı açıklamada ''Kırcami planlarının iptal kararı nihai deyildir.Hukuk süreci tükenmemiştir .İstinaf mahkemesine itiraz ederek halkımızın bu sorununu çözmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz ''dedi
Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal Büyük Antalya.com  a verdiği özel açıklamada
''Bizde davaya müdahil olup her türlü katkıyı koyacağız.Dört yıldır Halkımızın bu önemli sorununu çözmek için çalıştık ve tam bitti derken itiraz sonucu konu yargıda iptal oldu.Sanıyorum yasal itiraz hakları kullanılıp sorun bir üst mahkeme olan İstinaf'da çözülür Bölge halkının  yıllardır süren mağduriyeti ortadan kalkar 
Başkan Uysal Konuyla ilgili Yaptığı yazılı açıklamada

Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami Bölgesi İmar Planlarını iptal ettiğini üzülerek öğrendik.
 Bu iptal kararına bağlı olarak, maalesef; dört yıldır büyük uğraş ve özveriyle hazırladığımız 1/1000’lik uygulama imar ve parselasyon planlarımız da dayanaksız kaldı ve iptal edildi.
 İptal kararı veren Mahkemenin başkanı dahil 3 hakiminin birden değişmesi ardından bilirkişi raporuna itirazlarımız yok sayılarak, yeni bir keşif yapılmadan ve ek bilirkişi raporu alınmadan alelacele karar verilmiştir. 
 Kentin ortak aklını yansıtan, büyük uğraş ve özveriyle hazırladığımız 1/1000’lik uygulama imar ve parselasyon planlarımız, tek bir bilirkişi incelemesi ile yok sayılmaya çalışılmaktadır.
 Yıllardır kangren olmuş bir sorunun çözümü olan planın iptali kararı, eksik ve yetersiz inceleme ile hazırlanan tek bilirkişi raporuna dayanılarak, apar topar verilmiştir.
 Hem 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hem de üst ölçekli 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami Bölgesi İmar Planlarının iptali kararları için hukuki süreç henüz tamamlanmadı.
 Her iki dosyada da hukuki mücadelemiz sürecektir.
 Kırcamili komşularımızla, kentimizin hakkını ve 4 yıldır ortaya koyduğumuz emeği korumak adına Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan; 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami bölgesi nazım imar planlarını iptal eden davaya ‘Müdahil’ olduk. İptal kararına, Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Aynı zamanda; iptal kararına karşı Yürütmeyi Durdurma talep edeceğiz.
 Ayrıca; bugüne kadar gelen plan hazırlama sürecinde olduğu gibi ihtiyaç halinde yapılacak, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon planlarının hazırlanması sürecinde de işbirliği arayışımız ve mücadelemiz devam edecektir. dedi
 
 Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Turel-ve-Uysal-Kircamisi-Plani-Iptaline-Karsi-Itiraz-Calimalarimiz-Suruyor/412102