Yargıda Birlik Derneğin'den Çermik Olayı İle İlgili Açıklama

1 Mart 2019 Cuma  21:55

  DUYURU

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması yüzünden ondört öğretmenin gözaltına alınması iddialarına ilişkin olarak kamuoyunda cereyan eden tartışmalar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müsnet olayın öğrenilmesiyle beraber konunun araştırılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından müfettiş görevlendirilmiş ve bu durum yetkili makamlarca kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Olayda Cumhuriyet savcısının ya da güvenlik güçlerinin veya üçüncü bir kişinin kusurlu davranışlarının olup olmadığı ve bu minvalde adli ya da idari anlamda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yetkili makamlar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacaktır.

Hal böyleyken ve henüz konu ile ilgili inceleme tamamlanmadan Çermik Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan meslektaşımızın peşinen suçlu olarak ilan edilmesini ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren sözlerle adeta linç edilmesini kabul edebilmemiz mümkün değildir. Hakeza yine münferit bir olay üzerinden genellemeler yapılarak ülkenin dört bir yanında mesai mefhumu bilmeden adaletin tesisi için fedakarca çalışan hakim ve Cumhuriyet savcılarımızı zan altında bırakan ifadeler kullanılmasını asla doğru bulmuyoruz.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki; Cumhuriyet kavramını unvanında bulundurmanın mesuliyetini her daim yüreğinde hisseden savcılarımız ve hüküm kurarken gücünü ve yetkisini milletinden aldığını hiçbir zaman aklından çıkarmayan hakimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de, demokrasinin olmazsa olmazı hukuk devletinin en büyük güvencesi olan bağımsız ve tarafsız yargı faaliyetini bihakkın yerine getirmeye devam edecekler ve Büyük Türk Milletinin vicdanındaki adalet duygusunun tatmini için var güçleriyle çalışacaklardır. 

Bu nedenle konu yetkili makamlarca bütün yönleri ile araştırılmalı ve çocuklarımızın istikbali için görev yapan iki güzide teşkilat arasında huzursuzluk yaratan tüm sorumlular tespit edilerek yasal gereği yapılmalıdır. 

Nihayet konu ile ilgili süreci yakından takip etmeye devam edeceğimizi belirtiyor ve misyonları ülkemiz için hayati önemi haiz eğitim ve yargı camialarını sağduyuya davet ediyoruz.

Saygılarımızla...

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ
YanıtlaYönlendir
 Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Yargida-Birlik-Dernegin-den-Cermik-Olayi-Ile-Ilgili-Aciklama/412497