“Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı” 6 Aralık Cuma günü Yapılıyor

4 Aralık 2019 Çarşamba  13:57

“Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı” 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 21 Mayıs 2015’te Kore Incheon kentinde yapılan "Küresel Eğitim Topluluğu” toplantısının ardından yayınlanan “Incheon Bildirisi” ile küresel eğitimin 2030 vizyonunu tartışmaya başlandığı dönemde, eğitimde 2030 yılına kadar olan sürece yönelik, meslek gurupları, birlikler ve paydaşlarla bir araya gelerek çeşitli nedenlerle uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan ve günümüzdeki etkileri katlanarak artan eğitim sistemindeki sorunlarının tespit edilmesi, mevcut durumun tüm detayları ile ortaya konulup analiz edilmesi, ülkemizin eğitim bağlamında uluslararası düzeyde ne durumda olduğunun tespit edilmesi, gelişme alanlarının, sistemimizin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planının oluşturulması adına“Vizyon2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenliyor.
Bu kapsamda 6 Aralık 2019 Cuma günü Golden Tulip Hotel’deiki oturumda gerçekleştirilecek Startejik Eğitim Planı Çalıştayı ile dış paydaş düşünce, görüş ve önerileri toplanacak.
İhtiyaç Analizi ve 2030’a Yönelik Vizyon konularının görüşüleceği çalıştay sonucunda,Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Planı’nın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Vizyon-2030-Egitim-Stratejik-Plan-Calistayi-6-Aralik-Cuma-gunu-Yapiliyor/413354