Kıbrıs Türk Barolar Birliğinden “Herkes İçin İnsan Hakları” Paneli

10 Aralık 2019 Salı  10:42

Panelde, ceza hukukunun önemli prensiplerinden biri olan, “herkes, suçu mahkemede ispatlanana kadar masumdur” ilkesinden hareketle, masumiyet karinesi tartışılacak.
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Ceza Muhakemesinde Suçsuzluk Karinesi”, Av. Öncel Polili “Masumiyet Karinesini İnsan Hakları Bağlamında İhlal Eden Hukuki Uygulamalar” ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan “Masumiyet Karinesi ve Kuzey Kıbrıs Medyası” başlıklarında konuşma gerçekleştirecek.
Panelde, mahkeme haberlerinin yansıtılması ve sosyal medya alanları ile hukuki uygulamalarda yaşanan hak ihlalleri ağırlıkla konuşulacak.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adına, avukat Aslı Murat yaptığı yazılı açıklamada “İşkence ve kötü muamele, cezaevinin insan onuruyla bağdaşmayan durumu, kadına yönelik erkek şiddeti, çocuk hakları, lgbt+ bireylerin hakları, mülteci hakları gibi geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalarımız mevcuttur. Ayrıca Avrupa Birliği’nin sağladığı hibe programları çerçevesinde, insan ticareti ile mücadele kapsamında da bir projeye ev sahipliği yapmaktayız.” dedi.Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Kibris-Turk-Barolar-Birliginden-Herkes-Icin-Insan-Haklari-Paneli/413371