MHP Milletvekili Başkan TBMM'de Antalya'nın Sorunlarını Anlattı

27 Şubat 2020 Perşembe  11:33

Milletvekili Başkan Yaptığı konuşmada :
“Antalya Milletvekili olarak, Antalya’mızın sorunlarına değinmeden geçemeyeceğim.
Gerek merkezi gerekse yerel yönetim politikaları illerin ekonomileri için doğrudan etkiye sahiptir.
Antalya için büyük öneme sahip olan başta Turizm ve Tarım sektörleri il ekonomisini şekillendiren faktörlerin
başında gelmektedir.
Bir ilde tek bir ihtisas bölgesi uygulaması Antalya’mızda anlamını yitirmektedir.
İlimizin tarım ve gıda potansiyeli nedeniyle, Antalya Merkez, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Kumluca
bölgelerinin her biri birer ihtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturma potansiyeline sahiptir.
Korkuteli Bölgesinde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş izinleri alınmış ve kuruluş aşamasına geçilmiştir.
Bu kapsamda Ulaşım ve Teknolojik altyapının oluşturulması hususlarında Bakanlıklarımızdan destek beklemekteyiz.
Antalya’nın cazibesi, Turizm ve Tarım sektörünün etkisiyle bölgesel ve şehir içi ulaşımın yetersiz kaldığı görülmektedir.
Kent merkezindeki çevreyollarının, şehirlerarası otoyol ağına bağlanması gerekmektedir. Ulaşım yapısındaki yetersizlikler ticarete de olumsuz yansımaktadır.
Antalya Isparta, Kemer, Kumluca, Finike, Demre Kaş yolu bunlardan sadece birkaçıdır
Antalya’da resmi Tır otoparklarının, lojistik depolama ve dağıtım merkezlerinin olmaması nedeniyle araç beklemeleri izinsiz yerlerde ve sağlıksız koşullarda yapılmaktadır.
Liman ve Serbest Bölge’de donanımlı tır park alanlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu nedenle konaklama, güvenlik, yiyecek-içecek, duş-tuvalet gibi hizmetlerin verildiği lojistik merkezlere acil ihtiyaç vardır.
Bu sorunu çözmenin bir yolu da modern yük taşımacılığı üssü kabul edilen Lojistik köylerin Antalya’da uygulanması için çalışmaların başlaması gerekmektedir.
Ürüne değer katabilmek için lojistik şartları çok önemlidir.
Lojistik köy; taşımacılığı hızlandırmayı sağlamasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal gelişime de katkı sağlayacaktır.
Antalya’da kum, kil ve doğal taş ihracatı meyve ve sebze ihracatından sonra en önemli üçüncü ihraç kalemini oluşturmaktadır.
Bu ürünler büyük oranla limanlar yoluyla ihraç edilmektedir.
Antalya limanı, bölgenin ihracata açılan kapısı konumundadır.
Ancak, Antalya Limanı tarife ücretlerinin diğer limanlarla kıyaslandığında çok yüksek olması, firmaların maliyetlerini artırmakta, uluslararası pazarda rekabet güçlerini azaltmaktadır.
Öyle ki Bölge’nin ihracatçıları karayolu maliyetine katlanarak yakın limanları tercih etmek durumunda kalmaktadırlar.
Özel sektör işletmesi olsa da bir kamu hizmeti niteliğindeki liman işletmesinde sunulan hizmet tarifeleri makul seviyeye düşürülmelidir.
Antalya gibi illerde sanayicinin enerji maliyetlerinin desteklenmesi son derece önemlidir.
Genel Kurul’da ve Bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim gibi, solar enerji yatırımları için öncelikle OSB’ler olmak üzere teşvik edici oranlarda kredi imkânlarının yaratılması sanayicinin maliyetlerini düşürmesine vesile olacaktır.” dedi
Antalya’nın tarım ile ilgili sorunlarına da değinen Başkan:
“Antalya sadece turizm değil, elverişli iklim şartlarıyla yıllardır meyve ve sebze üretiminde Türkiye’nin kalbi statüsünde olmuştur.
Antalya, tarım sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcıların en yoğun şekilde yatırım yaptığı ve tarım sektöründe yeniliklerin uygulandığı yer olma özelliğini korumaktadır.
Gelişim ve değişimde kaydettiği başarı, gıda güvenliği ve yüksek kalite anlayışı içinde tüm dünyaya sunduğu lezzetli tarımsal ürünleri ve Avrupa standartlarındaki tarımsal tesisleri ile Antalya tarımda bir marka olduğunu ispatlamıştır.
Entansif tarımın uygulandığı ilimizde, üretim gelirinin yanında Tarım sektörünün istihdam yaratmış olması, Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir.
Antalya ilinin bitkisel ve hayvansal üretim yapısı, tohumculuk sektörü, kesme çiçek üretimi, tıbbi ve aromatik
bitkiler, biyolojik mücadele ajanı üretimi, gen kaynakları, endemik bitki zenginliği açısından fevkaladedir.
Ayrıca uygun iklim çeşitliliği, doğal zenginlikleri ve tarımsal ürün ihracat değerleri ile birlikte, kullanılan tarım teknolojisi, üretimdeki çeşitlilik ve pazara yönelik üretim açısından dikkat çekmektedir
Ülkemizde şimdiye kadar 12.000 civarında bitki türü ve alt türü tespit edilmiştir. Bunlardan 4.000 kadarı endemiktir.
Antalya İlini de içeren Toros dağları, endemikleri ve tıbbi bitkileri en fazla barındıran bölgelerin başında gelmektedir.
Toroslarda bulunan, 750 endemik türün, 500 tanesi Antalya’da bulunmaktadır. Bu çeşitlerden 200 tanesi Antalya; ya özgü endemik tür olarak bilinmektedir.
Antalya Tarım sektöründe ürün ve dış pazar bağımlılığı altında kendini kısıtlar bir yapıya sahiptir.
Mevcut seraların teknolojik yapısı eskidir, Tarım ve Orman Bakanlığı mevcut seraların modern seralara dönüştürülmesi için bir teşvik programı uygulamakta ve bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen teşviklerin yatırımcı ve üreticilere iyi anlatılması gerekmektedir.
Seraların modernleşmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi için yatırım maliyetleri dikkate alınarak, sera tasarımı, sera malzeme üretimi kurulum ve sonrası hizmetlerin daha fazla teşvik edilmesi gereklidir.
Bu hem üretimin arttırılması hem de çeşitlenmesi için fırsat yaratacaktır.
Üretim planlamasında daha az girdi ile daha çok verim elde edilerek verimlilik sağlanmalıdır.

Çiftçilerin danışmanlık ve bilgi ihtiyacını zamanında karşılamak için mobil tarımsal danışmanlık merkezi kurulmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle Antalya da akıllı seracılık eğitim merkezi oluşturarak üreticilerin teorik ve pratik bilgilerinin güncellenerek arttırılmasına katkıda bulunması gerekir.
Antalya da akıllı tarım uygulamaları uygun ölçek büyüklüğünü gerektirmekte ve bu ancak seracılık ( örtü altı üretimi ) üretiminde mümkün görülmektedir.” dedi

TARSİM’in öneminden bahseden Başkan:
“Üreticimizi ilgilendiren iki konuyu da burada gündeme getirmek istiyorum.
Özellikle bölgemizde Tarımın ve örtü altı üretim yapan üreticilerimizin üzerinde durması gereken önemli kurumlardan birisidir, TARSİM’dir.
Tarım Sigortası, ülkemizde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, yaptıkları tarımsal emekleri güvenceye almak
için poliçe bazında teminatlar ile emeklerini koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.
Tarım Sigortası, tarımsal ürünleri, hayvancılığı, seracılığı, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapıları kapsar.
Ancak Tarım sigortaları konusunda çiftçilerimizin bilgi eksiklikleri had safhada olup bakanlığımızca acilen bilgilendirmeye ve sigorta kapsamının genişletilmesine ihtiyaç vardır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 / 2015 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının yer almayışı organik üretimin artışını yavaşlatacaktır.
Bunun kararnameye ilave edilmesi ise bu sektörden beslenen tüm üreticilerimize can suyu olacaktır. “ dedi.
ANTALYA TURİZM’DE REKOR KIRDI!
Antalya’nın turizm’de rekor kırdığını ve hedefin 20 milyn turist olduğunu belirten MHP Antalya Milletvekili
Başkan:
“Antalya’da turizm faaliyetlerinin başlamasının üzerinden yarım asırdan fazla bir süre geçmiştir. Günümüzde
bir turizm yerleşkesi olarak hem ulusal hem de uluslararası bir önem taşımaktadır.
Şehir, turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte başta halkın ekonomik yapısı olmak üzere toplumsal yapı ve çevre üzerinde dikkat çeken değişimlerin yaşanmasına sahne olmuştur.
Doksanlı yıllarda ortalama 2 milyon turist ağırlayan şehrimiz,
Son yıllarda bu alanda rekorlar kırarak ülkemizin milli gelirine katkıda bulunmaktadır.
Özellikle 2019 yılında turist sayımız 15.644.108 ulaşmış olup bu son yılların rekoru olmuştur. Hedefimiz
Antalya’mızda 20 milyon turisti ağırlamaktır.
Sadece turist sayını artırmak yeterli olmayıp katma değeri yüksek turizm faaliyetleri ile kişi başına harcamanın 1000 euro seviyesine çıkarmak için yeni çözümler üretmeliyiz.
Turist sayısının artışı birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir.
Türkiye;nin en önemli turizm merkezi olan Antalya’nın kıyılarının uzunluğu, girinti, çıkıntı dâhil 640, düz hat olarak 500 km;dir.

Üçüncü havaalanının hızla bitirilmesi, turizm açısından kolaylık sağlamanın yanında turist sayısındaki artışıda kompanse edecektir.
Ayrıca Antalya’mızın Hızlı Tren ağına bağlanması ülke ekonomisine katkı sağlarken, turizm de kış ayları doluluğuna etki ederek istihdama da katkıda bulunacaktır.” dediSayfa Adresi: http://byturco.com/haber/MHP-Milletvekili-Baskan-TBMM-de-Antalya-nin-Sorunlarini-Anlatti/413745