CHP Milletvekili Arı Bakan Pakdemirliden Cevap İstedi

12 Mart 2020 Perşembe  12:11

CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’ye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 06/12/2019 tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/48 numaralı Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği nedeniyle işsiz kalacak olan gıda teknikerlerini sordu.
Konuya ilişkin 10.03.2020 tarihli soru önergesinde “Ön lisans mezunu gıda teknikerleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 06/12/2019 tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/48 numaralı “Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ”in 3 üncü maddesinde belirtilen Ek-1’in içeriğinde yer alan meslek unvanlarında yer almayarak “Gıda ve Yem İşletmelerinde Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları” içerisinden tamamıyla soyutlanmışlar ve işsizler zümresine dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu listenin 29.maddesinde yer alan en az 300 yatak kapasiteli konaklama tesisleri adlı işletmeler tanımı ile de yıllardır turizm sektöründe hizmet veren gıda teknikerleri de maddi ve manevi bütün haklarını kaybederek işsiz bırakılacaktır.” diyen Cavit Arı “Bu durum Anayasamıza da aykırı olup, kişilerin çalışma haklarının kısıtlanmasına ve ortadan kaldırılmasına sebebiyet vermektedir. Gıda teknikerlerin çalışma hakları kısıtlanmamalı, kazanılmış hakları ellerinden alınmamalıdır. İstihdam oranının her geçen gün azaldığı, işsizliğin %13,7’ye çıktığı ve her 4 gençten birinin işsiz olduğu Türkiyemizde, işsizler ordusuna yeni işsziler katılmamalıdır.” dedi.
Milletvekili Arı, soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanına “Ekonomik krizin sebebiyet verdiği işsizler ordusuna yeni işsizler katacak olan bu tebliğin çıkartılması ile ne amaçlanmıştır? Aralarında turizm sektöründe 10-15 yıl deneyimli yöneticilik görevinden uzaklaştırılarak işsiz bırakılacak çalışanların da olduğu gıda teknikerlerin maddi ve manevi hak mağduriyetlerini gidermek için söz konusu tebliğin iptal edilerek yürütmenin durdurulması ve yerine ön lisan mezunu teknikerlerin yer alacağı yeni bir tebliğin düzenlenmesi düşünülmekte midir? Yaşanacak hak mağduriyetlerini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz? Söz konusu tebliğin uygulanmasıyla işsiz duruma düşecek olan ön lisans mezunu gıda teknikerlerini yeniden iş hayatına kazandırmaya yönelik bir planlamanız bulunmakta mıdır?” sorularını yönelterek konuyu meclis gündemine taşıdı.
İşte Milletvekili Arının Soru Önergesi 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10.03.2020

Av.Cavit ARI
Antalya Milletvekili

Ön lisans mezunu gıda teknikerleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’nun 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 06/12/2019
tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/48 numaralı
“Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının
Belirlenmesine Dair Tebliğ” in 3 üncü maddesinde belirtilen Ek-1’in içeriğinde yer
alan meslek unvanlarında yer almayarak “Gıda ve Yem İşletmelerinde Üretimin
Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde
Çalışabilecek Meslek Mensupları” içerisinden tamamıyla soyutlanmışlar ve işsizler
zümresine dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu listenin 29.maddesinde yer alan en
az 300 yatak kapasiteli konaklama tesisleri adlı işletmeler tanımı ile de yıllardır turizm
sektöründe hizmet veren gıda teknikerleri de maddi ve manevi bütün haklarını
kaybederek işsiz bırakılacaktır.
11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce ön lisans
mezunu gıda teknikerleri, 5179 sayılı Gıda Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4’üncü ve
6’ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmış yönetmeliğin 7/B numaralı eki olan Gıda İşletmelerinde
Üretim Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilebilecek Meslek
Grupları listesinde 12 iş kolunda yer almakta, bu mesleğe ve meslek okullarına girip
okuyup mezun olan insanlar yine bu alanlarda çalışacaklarını, meslek edineceklerini
ön görmekte ve gelecek planlamaların bu kanuna göre yapmaktaydı.
2019/48 numaralı “Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek
Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” ile ön lisans mezunu gıda teknikerlerinin
yer aldıkları 7/B numaralı ek tamamen çıkartılmış olup gıda teknikerleri daha önce
yine bu kanunla verilen haklarını tamamen kaybetmişlerdir.
Bu bağlamda;
1- Ekonomik krizin sebebiyet verdiği işsizler ordusuna yeni işsizler katacak olan bu
tebliğin çıkartılması ile ne amaçlanmıştır?
2- Aralarında turizm sektöründe 10-15 yıl deneyimli yöneticilik görevinden
uzaklaştırılarak işsiz bırakılacak çalışanların da olduğu gıda teknikerlerin maddi

2
ve manevi hak mağduriyetlerini gidermek için söz konusu tebliğin iptal edilerek
yürütmenin durdurulması ve yerine ön lisan mezunu teknikerlerin yer alacağı yeni
bir tebliğin düzenlenmesi düşünülmekte midir?
3- Yaşanacak hak mağduriyetlerini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz?
4- Söz konusu
 



Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/CHP-Milletvekili-Ari-Bakan-Pakdemirliden-Cevap-Istedi/413828