Prof.Dr.Murat Kuloğlu :Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığıdır

26 Ekim 2020 Pazartesi  00:23

Uzun yıllarAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkez Yöneticisi olarak görev yapan Prof.Dr. Kuloğlu Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığıdır diyerek ne yapılması gerektiğini  Byturco Medya Grubumuza ait Gazetelerimiz için özel bir röportaj ile  açıkladı
Kuloğlu açıklamasında :
Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı giderek artan, ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit eden ciddi bir
sağlık sorunudur. Bireyin kişilik özellikleri, ailesiyle ve toplumla olan ilişkisi, çevresel risk
faktörleri gibi pek çok değişken bağımlılıkta rol oynayan etkenlerdendir.
Bağımlılık sadece bağımlı olan hastayı etkilemekle kalmamakta, bağımlı hastanın ailesini de ciddi anlamda etkilemektedir. Bu yüzden bağımlılık için aynı zamanda bir “aile hastalığı”
kavramı kullanılabilir.
Hastanın rahatsızlık sebebiyle çalışmaması gelir kaybı yaşaması ve madde satın almak için finansal desteği aileden sağlaması ailenin maddi yükünü daha da arttırmaktadır
Yapılan bilimsel çalışmalarda bağımlı hastaların ailelerinde ruhsal hastalıkların arttığı
bulunmuştur. Evet, bağımlı hastaların ailelerinde maddi yüklerin yanında ciddi ruhsal
yüklerde oluşmaktadır.
Peki ne gibi sorunlar olabilmektedir?
Bağımlı hastaların ailelerinde depresyon, kaygı ve uyku bozukluğu gibi psikiyatrik durumlar
artmaktadır. Bağımlı hastaların ailelerinde tükenmişlik ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
Bağımlı hastaların ailelerindeki bu ruhsal yükler stres kaynağı oluşturmakta ve bu stres ciddi fiziksel hastalıklara yatkınlık oluşturmaktadır.
Peki ne yapmalı?
Bağımlı hastaların ailelerinin de bu rahatsızlıklarla ilgili profesyonel destek almaları
gerekmektedir. Bağımlılık bir aile hastalığıdır ve bağımlı hastaların aileleri ile ilgili koruyucu
psikiyatrik tedbirler çok önemlidir.
Sonuçta; aile ve sosyal çevre madde bağımlılığına yönelme nedenlerinden biri olarak görülse de bu durumun düzeltilmesi koruyucu ve iyileştirici bir güç haline dönüşebilir.
Murat Kuloğlu Kimdir?
Prof.Dr Murat Kuloğlu, 1966 yılında Elazığ'da doğmuştur. Tıp eğitimini Fırat Üniversitesinde 1989 yılında birincilikle tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise 1991-95 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde yapmıştır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 2003 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör ünvanını almıştır.
2004-2008 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı ve 2006-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Ana Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
2013-2020 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkez Yöneticisi görevlerini yürütmüştür. Bu arada Akdeniz Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Senato Üyeliği, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 
2020 yılı itibariyle mesleki çalışmalarına özel muayenehanesinde devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda yayınları, kongre katılımları, panel, tez ve proje yöneticiliği, bilim, hizmet ve teşvik ödülü bilim kurulu üyeliği, tıbbi etik kurul üyeliği ile iki adet kitap bölümü yazarlığı mevcuttur.Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Prof-Dr-Murat-Kuloglu-Bagimlilik-ayni-zamanda-bir-aile-hastaligidir/415442