Antalyaspor Kulübü Derneğinden Olağan Üstü Genel Kurul Kararı

27 Mayıs 2021 Perşembe  15:34

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
DUYURUSU
Sayın Üyemiz
Bilindiği üzere ve tüzüğümüz gereğince Kulüp Derneğimizin Olağan Genel Kurulu toplantısının 2022 yılı Haziran ayında yapılması gerekiyordu.
Ancak
Kulübümüze finansman temini ve bazı projelerimizi uygulamaya koyabilmemiz için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması zorunluluğu doğmuştur.
Genel Kurulumuz 11/06/2021 günü Saat 16.00'da Yeşilbayır Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No: 44/A, Döşemealtı/Antalya, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri adresinde tüzüğümüz hükümlerine göre salt çoğunlukla yapılacak olup ilk toplantıda kanuni çoğunluk sağlanamaz ise 18/06/2021 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Pandemi kurallarına uygun olarak aşağıda belirtilen Gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurulumuza üyelerimizin iştiraki tüzüğümüzün 7.Maddesi gereğince tebliğ olunur.
ÖNEMLİ UYARI

  1. Toplantı sırasında Hes Kodu Uygulaması, maske ve mesafe kurallarına özen gösterilmesi yasal zorunluluktur.
  2. Tüzüğümüz 7. Maddesi gereğince 2020 ve önceki yıllara ait aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamayacağından üyelerimizin varsa aidat borçlarını 10/06/2021 gününe kadar ödemeleri gerekmektedir.
GÜNDEM
1-Yoklama ve açılış
2-Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3-Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Divan Heyeti'ne yetki verilmesi
4-Tüzük tadilat tasarısının görüşülmesi ve onayı
5-Yönetim Kuruluna Verilecek yetkilerin görüşülmesi ve onayı
6- Seçimler (Yönetim Kurulu 11 Asil 11 Yedek, Denetim Kurulu 3 Asil 3 Yedek, Haysiyet ve Sicil Kurulu 3 Asil 3 Yedek)
7-Dilek ve temenniler
8-Kapanış
Antalyaspor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Mustafa YILMAZ
BaşkanSayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Antalyaspor-Kulubu-Derneginden-Olagan-Ustu-Genel-Kurul-Karari/416361