Başkan Uysal :Kırcamisinde Geri Adım Atmak İstemiyoruz

31 Aralık 2021 Cuma  13:54

Kırcamililer sandık başında
Muratpaşa Belediyesi’nin, Kırcami’de imar plan çalışmaları için düzenleyeceği referandum 2 Ocak
Pazar günü gerçekleştirecek. Oy verme işlemi, saat 08.30’da başlayacak, 17.00’de sona erecek.
Referandumda, planlama bölgesindeki mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleri,
ikametgahı başka bir yerde olup bölgeden tapusu bulunanlar oy kullanabilecek.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova,
Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan’ın belli
bölümlerini kapsayan Kırcami bölgesinde imar plan çalışmaları için referanduma gidiyor. Davalar,
itirazlar, iptallerle geçen 41 yılın ardından ilk kez 2019’da bir plana sahip olan 1447 hektar
büyüklüğündeki bölgede mahkemelerin planları iptalinin ardından başlayan yeni süreçte en kritik
sorunun cevabını Kırcamililer verecek.
‘GERİ ADIM ATMAK İSTEMİYORUZ’
Belediye Başkanı Ümit Uysal, hukuki süreç Danıştay’da devam ederken planlamanın bu aşamasında
gerçekleştirilecek referandumla ilgili, “Planımızın ana esaslarından geri adım atmak istemiyoruz. Uzun
yıllar sürüncemede kalan konuyla ilgili daha fazla zaman kaybı istemiyoruz. Ama bunu komşularımız
onaylıyor mu görmek istiyoruz. Komşularımızın güç vermesine, desteğine ihtiyacımız var. Karar ve
tavrımızı komşularımızın irade beyanına göre şekillendireceğiz” diye konuştu.
Mahkemenin Antalya’nın 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın olmayışını gerekçe göstererek planları
iptal ettiğini hatırlatan Başkan Uysal, “Bunu haklı bir gerekçe olarak görmemiz mümkün değil.
Türkiye’nin birçok ili için geçerli bir Çevre Düzeni Planı söz konusu değil” dedi. Ama iptalin bu
gerekçeye dayandığın dile getiren Başkan Uysal, buna rağmen Kırcami imar planlarının ‘şehircilik
ilkeleri’, ‘planlama esasları’, ‘sürdürülebilir sağlıklı kentleşme’ ve ‘kamu yararı’ ışığında son derece
doğru bir plan olduğunun aynı mahkemece ortaya konduğunu söyledi.
OY VERME İŞLEMİ
Pazar günü gerçekleştirecek referandumda, plan sürecinin hali hazır planın ana esasları üzerinden
devamı oylanacak. Referandum için sandıklar muhtarlıklarda kurulacak. Referandumda, planlama
bölgesinde bulunan 8 mahallede seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleri oy kullanabilecek. Fener
ve Çağlayan mahallelerinde ise sadece plan alanında ikamet edenler oy hakkında sahip olacak. Ayrıca
tapu sahibi olup ikamet etmeyenler de tapularının ait olduğu mahallelerinin muhtarlıklarında tapu ve
kimlik ibrazıyla oy kullanabilecek. 08.30’da başlayacak oylama 17.00’de sona erecek. Oy sayımları
muhtarlıklarda yapılacak ve birleştirme işlemlerinin ardından sonuç açıklanacak.
ARTILAR VE EKSİLER
Sandıktan ‘Evet’ çıkması durumunda, Kırcami’de planlama sürecinin mevcut planların ana esasları
üzerinden sürdürülmesi yönündeki kararlılık devam edecek. Evet oylarıyla, aynı zamanda, yüzde 40’lık
zayiatla Kırcamililerin elde ettiği inşaat hakları korunacak. Plan çalışmaları zaman kaybetmeden
devam edecek ve parselasyon planında, imkan veren parsellerde hisse çözümü mümkün olacak.
Ancak ‘Hayır’ durumunda ise yeni bir planlama süreci gündeme gelecek. Bu durumda, Temmuz
2019’da yapılan yasal düzenlemeyle zayiat oranını yüzde 45’e kadar çıkabilecek. Bölgede parselasyon
planları yok sayılacak. Kadastro parsellerine dönüş yaşanacak. Yeni parselasyon planları ve üst ölçekli
planlarının hazırlanması yeniden başlayacak.



Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/Baskan-Uysal-Kircamisinde-Geri-Adim-Atmak-Istemiyoruz/417100