GAÜ'de Prof. Dr. Zümra Atalay'dan 3 Seminer

15 Mart 2023 Çarşamba  23:28

Haber:İrem Kesim /KKTC 
Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği ve toplamda 3 oturumdan

oluşacak olan “Mindfulness Şefkat Kabul” başlıklı Kıbrıs Seminerleri, Mindfulness
Institute Türkiye kurucusu sayın Prof. Dr. Zümra ATALAY tarafından sırasıyla, birinci
oturum 17 Mart, ikinci oturum 28 Nisan ve üçüncü oturum 26 Mayıs tarihlerinde
10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine
ders/seminer şeklinde verilecektir.
 
Buna ek olarak, öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında yine Girne Amerikan
Üniversitesi ev sahipliğinde, dış katılıma açık (ücretli) olarak aynı tarihlerde 3 seminer
planlanmıştır.
Teorik ve bilimsel temelli bu seminer dizini aynı zamanda da deneyimsel uygulamalar
ile desteklenmiştir.
1.Oturum| Mindfulness: Farkındalıkla Anda Kalma Sanatı. Mindfulness-bilinçli
farkındalık yaklaşımını, genelde geçmiş veya gelecekte olan zihnimizi tanıyacağız,
şimdiki ana dönebilmeyi ve pratiklerin günlük yaşama dahil edilebilmesi için bir
başlangıç noktası edineceğiz.
2.Oturum | Şefkat: Zorlayıcı Duygu ve Durumlarla Yaşayabilme Sanatı. Özellikle
zorlayıcı zamanlarda destek unsuru olarak şefkati tanıyacak ve nasıl
geliştirebileceğimizi konuşacağız.
3.Oturum | Kabul: Yeni Olasılıkları Mümkün Kılma Sanatı. Çoğu zaman yanlış
yorumlanan kabulü tanıyacak ve durumlar veya kişiler ile pasif savaş yerine aktif bir
kabul geliştirip yeni olasılıklara alan açabildiğimizi konuşacağız.

Prof. Dr. Zümra ATALAY’ın temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness),
bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir.
Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. TUBITAK bursu ile misafir öğretim üyesi olarak
bulunduğu Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik
İhtiyaçlar” üzerine bir proje yapmıştır. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde
taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, TUBITAK projeleri, ulusal ve
uluslararası kongrelerde bildirimleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş
olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.
Mindfulness ve Şefkat ile ilgili 6 kitabın yazarıdır. Mindfulness temelli bir çok içeriği ve
meditasyonları içeren “Anbean: Mindfulness” adlı mobil uygulamanın kurucu ortağı,
Türkiye Mindfulness Eğitmenleri Derneği (MINDED) kurucu üyesi ve başkanıdır.
Tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve halkımız davetlidir.Sayfa Adresi: http://byturco.com/haber/GAU-de-Prof-Dr-Zumra-Atalay-dan-3-Seminer/418557